KO SMO MI ?

Dom omladine Bor je krovna organizacija mladih na teritoriji grada, i kroz saradnje, kao i saradnje sa institucijama dopiremo do sve većeg broja mladih.Bavimo se mladima na područjima: društvenog organizovanja, negovanje ljudskih i manjinskih prava, kultura, umetnost, inovativni pristupi obrazovanja, briga o životnoj sredini, karijerno vođenje, profesionalna orjentacija i razvoj samozapošljivosti. I kratkoročni i dugoročni ciljevi Doma omladine Bor su poboljšanje statusa mladih u ovom gradu.

AKTIVNOST:

Dom omladen Bor je u okviru projekta “Stvaramo pokretače – omladinsko preduzetništvo” snimio […]
Dom omladine Bor je u okviru projekta “Prirodne lepote i turistički potencijal […]
Dom omladen Bor je u okviru projekta “Stvaramo pokretače – omladinsko preduzetništvo” snimio […]

BROJ
AKCIJA
179
 

BROJ
ČLANOVA
67

GODINA
OSNIVANJA
2017

061/ 16-85-110
Đorđa Vajferta 11, 19210 Bor 
domomladinebor030@gmail.com

 Jedina zvanična veb-stranica organizacije Dom omladine Bor, mesto koje okuplja omladinu Bora ispod istog krova. Zadržava sva prava.