U našem Domu prezentacijom o zdravom načinu života obeležen je Svetski dan zdravlja i ujedno završena prva Health Academy.
Akademija je imala zadatak da podstakne sve ljude da održe svoje zdravlje na najprirodniji način, pokaže i utvrdi zdrave navike koje se tiču svakoga od nas.
U svom višenedeljnom trajanju, koje je bilo ispunjeno raznim izazovima vezanih za zdraviji život svakog od nas, umnogome je podignuta svest učesnika Akademije o važnosti življenja po zdravim navikama i upozorenjima o kršenju istih.
Šireći znanje, savete i pozitivnu energiju pokazan je značaj i uticaj ličnog zdravlja na sebe ali i na ljude u okolini.
Zahvaljujemo se svim učesnicima Akademije koji su ispunili sve izazove i za to dobili sertifikate. Nadamo se da
ćemo nastaviti da živimo još zdravije, srećnije i veselije.