Prijatelji iz Društva pčelara matica Niš su svratili u Bor da održe predavanje u našoj konferencijskoj sali.
Tema predavanja je bila rad sa fararovom košnicom kao i rano odgajanje matice, te su predavači i doneli košnicu da na licu mesta učesnicima predavanja pokažu kako se rukuje sa košnicom.
Pored toga su detaljno objasnili postupak prolećnog izvođenja matice pa su i podelili sa učesnicima načine formiranja rojeva za sopstvene potvrde.