Sprovodimo projekat pod nazivom „Demokratija, šta je to?“ koji se kroz dva modula bavi osnaživanjem mladih da aktivno učestvuju i uključe što veći broj mladih u kreiranju
praktičnih rešenja za mlade. 😁👍
Prvi modul bavi se samim pojmom demokratije i osnovnim postulatima iste, dok drugi modul kroz zanimljive radionice edukuju mlade ljude o osnovnim alatima koje mogu da upotrebe da se uključe, kreiraju ali i da aktivno sprovode omladinsku politiku na svom lokalu.
Projekat “Demokratija, šta je to?” su podžali Zaječarska inicijativa, Ziman fond, Fondaciji Iskorak i NED fondaciji koje su omogućile da se ovaj projekat
realizuje.
Pozivamo sve mlade zainteresovane da se priključe projektu i osnaže sebe i zajednicu uz pomoć stečenih znanja o demokratiji i njenim alatima