Poslali smo dvoje ljudi na seminar da predstavljaju grad Bor i steknu znanja i veštine kako bi postali vršnjacki edukatori na temu delovanja u vandrednim situacijama. 😁👍
Ovaj petodnevni trening za lidere/ke i koordinatore/ke volonterskih centara za vanredne situacije deo je projekta „Volonteri pomeraju granice za volontiranje u vanrednim situacijama“.
Ovaj projekat realizuje se kao pogranična saradnja između Srbije i Bugarske. Cilj projekta je formiranje volontrskih centara za vanredne situacije u više gradova Srbije i Bugarske i obučavanje mladih za koordinisanje volonterskim centrima u vanrednim
situacijama.
Polaznici ovog treninga upoznali su se sa volonterskim menadžmentom u vanrednim situacijama i uspostavljanje volonterskih centara za vanredne situacije. Obuka je obuhvatila i vrste katastrofa koje iziskuju potrebu za volonterima kao i ono što volonteri mogu da urade u tim situacijama, kao i procenu rizika.
Završne radionice u okviru ovog treninga podrazumevaju vežbe simulacija i sumiranje zaključaka iz timskih aktivnosti tokom treninga, a svi učesnici po završetku treniga dobili su sertifikate. 🥳
Rezultat našeg uključenja u pomenuti projekat je takođe i oprema za volonterski centar za krizne situacije koji je osposobljen u našim prostorijama i koji će biti operativan u narednom periodu.