Radionice „Osnovi demokratije“ realizovane su kao deo projekta „Demokratija, šta je to?“ koji sprovodi Dom omladine Bor u saradnji sa Ziman fondacijom.
Ove radionice dale su osnovna znanja o nastanku demokratije, njenim načelima, demokratskim sistemima i samoj ideji na kojoj se demokratija bazira. Učesnici su na ovim događajima mogli da čuju razvoj demokratije od Polisa pa sve do danas i tako dobiju celokupnu sliku o nastanku, razvoju i važnosti demokratije, kako za savremenu tako i za antičku zajednicu.
Ove radionice omogućile su mladima koji žele da učestvuju u demokratskim procesima i utiču na donošenje odluka da steknu potrebna znanja i dobiju celokupnu sliku o demokratskim procesima, koja će se prisustvom na drugom predavanju unaprediti i dati mladima kompletan uvid u njihova demokratska prava i obaveze, kao i da postanu vršnjački edukatori na ovu temu.