Udruženje mladih „Bučje“ sa partnerskim udruženjem iz Beograda „Udruženje građana SREDINA“ održalo je 4 radionice za mlade na temu „cirkularna ekonomija“ u Domu mladine Bor.
Da li su čuli za cirkularnu ekonomiju? Pitali smo mlade grada Bora i okoline.
Naime, za mnoge nepoznat pojam „cirkularna ekonomija“ pretdstavlja težnju jedne ekonomije da u potpunosti reciklira stvari koje „troši“ i time kreiria sistem u kome praktično i nema otpada.
Ove radionice bile su prilagođene mladim ljudima gde se govorilo o nekim mikro aktivnostima koje svaki pojedinac može da praktikuje u svakodnevom životu i time doprinese celokupnoj izgradnji svesti vezano za cirkularnu ekonomiju.
Po komentarima učesnika videlo se da su mladi zainteresovani za ovaj vid unapređenja navika, a iz mnoštva pitanja učesnika moglo se videti da postoji velika potreba uvođenja ove teme u neformalno obrazovanje, čak možemo slobodno reći uvođenje i u redovno obrazovanje.