Projekat pod nazivom „Obrazovanje za sve“ sprovodi se u tri grada Bor,
Novi Sad i Požarevac drugu godinu za redom. Realizuje se u periodu od
1 septembra – 31 decembara 2021. godine. sa naznakama daljeg
produžetka projekta do kraja školske godtine tj. do kraja juna 2022.
godine. Cilj je da se omogući dodatna podrška ugroženoj deci u
savladavanju školskog programa. Imajući u vidu probleme u
obrazovanju koji su nastali tokom aktuelne epidemije. Projekat se
sprovodi uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Nemačke i Goethe-
Institut Special Fund 2021. godini u Srbiji.
Predviđeno je da se najmanje 40 dece, po gradu, podrži kroz aktivnosti
projekta. Aktivna podrška treba da se organizuju za decu
osnovnoškolskog uzrasta, pre svega sa fokusom na decu najnižeg
školskog uzrasta (1-4 razreda).

OŠ“VUK KARADŽIĆ“ PARTNER NA PROJEKTU

„Veliko mi je zadovoljstvo što ee OŠ “Vuk Karadžić” u Boru drugu godinu
za redom realizuje projekat “Obrazovanje za sve“ koji je podržan od
strane Goethe institute u Srbiji, Forum Roma Srbije u saradnji sa
Romske inicijative mladih “Gypsy soul”. Naši đaci romske nacionalnosti
imaju podršku u učenju od septembra meseca 2021. godine. Kroz ovaj
program romskim učenicima se pruža podrška iz srpskog jezika i
matematike.“ – rekla je direktor OŠ „Vuk Karadžić“ u Boru Ivana Pajkić.
i dodala:

„Zaposleni u našoj školi su prepoznali su potrebu za pomoć kod učenika
romske nacionalnosti u savladavanju određenog nastavnog sadržaja. Za

vreme pandemije COVID 19 virusa  velikom broju učenika potrebna je
dodatna pomoć. Kako bi imali podjednaku šansu za obrazovanje kao i
ostali njihovi drugari. U saradnji sa Romskom inicijativom mladih „Gypsy
soul“ osmislili smo program podrške koji su naši prijatelji iz Goethe
institut i Forum Roma Srbije prepoznali kao bitan i isti podržali. Učenici
su osim podrške u učenju dobili školski pribor, dok je škola dobila
interaktivnu tablu kao donaciju kako bi se nastava održavala na
savremen način.“

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 Grupna nastava za decu, pre svega iz predmeta matematika i srpski
i po potrebi drugih predmeta za koje je potrebna dodatna podrška
 Individualni časovi za različite predmete
 Priprema za potencijalno ponovno učenje na daljinu
 Rad asistenta za zajednicu sa decom i roditeljima u smislu
savetovanja

Na početku projekta „Obrazovanje za sve“, u saradnji sa pedagoškim
asistentom OŠ „Vuk Karadžić“ u Boru Sašom Kamenovićem oformljen je
spisak od 40 deteta od 1-4 razreda kojima je potrebna dodatna podrška
u učenju i to pre svega iz srpskog jezika i matematike kako bi
nadomestili propušteno gradivo koje nisu savladali tokom online nastave
zbog nemogućnosti praćenja iste.
Nakon identifikacije učenika obavešteni su roditelji i održan je roditeljski
sastanak sa svim članovima projektnog tima projekta „Obrazovanje za
sve“. Roditelji koji su prisustvovali roditeljskom sastanku na kome su
obavešteni o realizaciji projekta kako bi pomogli i u saradnji sa
projektnim timom pomogli da njihova deca savladaju gradivo i budu
spremna i pozitivno završe započetu školsku godinu.