Sigurno smo barem nekad čuli za pojam preduzetništvo dok se neki svakodnevno susreću sa ovim terminom. Čini se da je na neki način, između redova, podrazumevano da bi svi trebalo da znamo šta taj pojam znači i zbog čega bi trebalo da nam bude važan.

Reč ,,preduzetništvo” potiče od francuskog glagola ,,entreprendre” , što znači činiti, preuzeti, stvarati.

Postoji veliki broj definicija, ali sve one naglašavaju da je to proces u kom pojedinci ulažu resurse radi stvaranja profita.

Takođe postoji razlika između pojma ,,preduzetništvo” i ,,preduzetnik”. Na preduzetništvo se gleda kao organizaciona veština, a preduzetnik je lice koje sopstvenim kapitalom pokreće samostalan posao.

Prema autoru knjige ,,Preduzetništvo u savremenim uslovima poslovanja”, Jovanoviću, preduzetništvo se definiše kao sposobnost da se na osnovu kreativnosti i čovekove ekonomske delatnosti formira efikasna privredna delatnost, ulaganjem vremena i napora uz pojavu pratećih finansijskih, fizičkih i društvenih rizika i prihvatanjem odgovarajućih nagrada u vidu novčanog i ličnog zadovoljstva i nezavisnosti.

Preduzetništvo obuhvata zbir znanja, veština i sposobnosti, ali i kreativnost, pokretački duh, hrabrost, sistematičnost, odgovornost, dinamičnost, posvećenost i upornost.

,, Preduzetništvo je nastojanje da se iskoristi šansa, bez obzira na resurse koji se trenutno poseduju ” – Stevenson

Preduzetništvo može biti:
Državno
Kolektivno
Individualno

Državno preduzetništvo je oblik privrednog razvoja koji se sprovodi kroz državna preduzeća.

Kolektivno je specifični tip preduzetništva koji se naziva jos i ,,socijalno preduzetništvo” odnosno poslovanje sa idejom da se putem ulaganja profita nastalog putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasna drustvena misija. To znači da zarađena sredstva ne služe uvećanju imovine pojedinaca, već se ulažu u svrhe kao što su zapošljavanje ljudi teže zapošljivih grupa, socijalne i zdravstvene usluge, zaštita životne sredine, itd.

Individualno predstavlja pravi tip preduzetništva za razliku od prethodna dva. Preduzetnik sam obavlja najveći deo poslova radi sopstvene dobiti, a kasnije kako bi ostvario svoje ideje angažuje pomoćnike.

Preduzetništvo je izuzetno složen i kompleksan fenomen, koji u sebi integriše dva ključna elementa:

1 ) spremnost da se preuzme rizik;
2) sposobnost iznalaženja kreativnih rešenja u cilju stvaranja bogatstva

,, Nijedan uspešan čovek nikada se nije požalio na nedostatak prilika. ”
– R.W.Emerson

Pokretanje biznisa nije jednostavna stvar jer podrazumeva jasnu viziju poslovanja i potrebno je da vas vodi želja za uspehom, a ne za novcem. Privatan biznis podrazumeva dosta odricanja, ali zauzvrat ima mnogo veću perspektivu nego rad u tuđoj firmi i omogućava finansijsku i upravljačku nezavisnost u poslovanju.

,, Da bi uspeli u poslu budite smeli, budite drugačiji i budite prvi. ”
– Marchant