Овим путем Вас позивамо да доставите понуде за Набавку услуге – Ангажовање на позицији ментор за подршку послодавцима, за потребе реализације пројекта „Развојна подршка за обуку, самозапошљавање и ново запошљавање теже запошљивих група“, финансираног од стране Савезног министарства за економску сарадњу и развој Републике Немачке (БМЗ), који се спроводи у оквиру програма ,,Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, којиспроводи ГИЗ у Србији.

Наручилац је удружење ,,Дом омладине Бор“ из Бора, која ће са понуђачем закључити Уговор о извршењу тражене услуге.

У прилогу ове објаве налази се  конкурсна документација за подношење понуда.

Рок за достављање понуда је 26.04.2022.године до 14 часова.

 

 

Председник удружења ,,Дом омладине Бор“, Бор

Марија Перић

Конкурсна документација