Uređenje putne infrastukture u Boru je ovih dana u jeku. Da se misli i na dostupnost prostorijama koje su na usluzi mladima pokazije i asfaltiranje sporedne ulice koja će olakšati prilaz Dom omladine Bor.

Asvaltiranjem ove ulice olakšan je prilaz svim mladim ljudima koji svoje aktivnosti realizuju u našim prostorijama, svima onima koji nas posećuju i prate naše aktivnosti, ali pre svega, ono što je najvažnije, olakšava prilaz i licima sa invaliditetom koji sada mogu biti doveženi do samog ulaza u Dom omladine Bor bez većih problema.