Dom omladine Bor  je u okviru pograma opremanja seoskih omladinskih klubova koji realize Grad Bor uzeo učešćece i na raspolaganju je svoj omladini na selu.
 
Ovom prilikom smo sa predstavnicima Grada Bora imali priliku da otvorimo Omladinski klub u Bučju.

 

Bučje u organizacijonom smislu funkcioniše već više od godinu dana, a ova oprema u vidu stonog fudbala, stonog tenisa, štampača i lap top računara će im u mnogome pomoći da upotpune svoje slobodno vreme ali i da rade na razvoju novih akcija i dalje se razvijaju.