Pozivamo sva zainteresovana nezaposlena lica koja pripadaju bar jednoj od navedenih  kategorija teže zapošljivih lica:

  • Romi i Romkinje
  • Vlasi
  • Stariji od 50 godina
  • Osobe sa invaliditetom
  • Povratnici iz inostranstva

Isti se pozivaju da se jave Domu omladine Bor u Boru lično, u periodu od 8:00h do 16:00h, ili na broj telefona 062 667870 (Stefan), radi daljeg upućivanja na informacioni razgovor sa poslodavcima radi potencijanog zasnivanja radnog odnosa.

Javni poziv možete pogledati u prilogu ove objave.

Javni poziv za zapošljavanje teže zapošljivih grupa